Inspelning & analys i Microsoft Teams - hur säkerställer vi full efterlevnad enligt GDPR och MiFID?


SAVE THE DATE
  • 31 mars, 2022 | 09:00-09:40 h
Våra ämnen i en överblick:
  • Microsoft Teams för extern kommunikation – hur säkerställer vi uppfyllnad av gällande regelverk?
  • Inspelning & analys med audit- och nyckelordsrapportering
  • Integration mot Dynamics 365
  • Live Demo av ASC Recording Insights
Get the recording
Emma Skygebjerg

Global VP Microsoft Alliances &
Business Development global
@ ASC Technologies


SHARE